top of page

Bine aţi venit în parcarea Family Market Miroslava!

 

AVANTAJE PARKING FAMILY MARKET

 

 • Cea mai mare şi moderna parcare din Miroslava, cu 137 locuri ;

 • Sistem dinamic de ghidaj şi semnalizare locuri de parcare disponibile;

 • Monitorizare video;

 

REGULAMENT PARCARE FAMILY MARKET

 

1. REGULI APLICABILE TUTUROR CATEGORIILOR DE CLIENTI

 

 • Această parcare este în care se aplică legislaţia în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile

 • presupune acceptarea prezentului regulament;

Bicicletele şi scuterele vor fi parcate în locurile special amenajate şi semnalizate și pot staționa maximum 24h. Parcarea în altă zonă decât cele semnalizate, sau parcarea mai mult de 24h  dă dreptul administraţiei parcării să blocheze vehiculul în cadrul parcării, cu suportarea de către posesorul acestuia a tuturor costurilor aferente, respectiv o  taxa în valoare de 50 lei. Administraţia Palas nu îşi asumă raspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocarii vehiculului;

 • Utilizarea locurilor special rezervate pentru persoanele cu dizabilități este exclusivă acelor persoane și interzisă oricăror altor vehicule.

 • Parcarea sau staționarea paralelă, perpendiculară sau în afara locurilor marcate este interzisă în orice împrejurare.

 • Ocuparea de către un singur vehicul a mai mult decât un loc de parcare este interzisă și atrage după sine plata suplimentară a parcării utilizate.

 • Minorii nu vor fi lăsați nesupravegheați în autovehiculele parcate în nici o împrejurare.

 • Minorii nu vor fi lăsați să circule nesupravegheați prin parcare și vor fi însoțiți de către adulți până la intrarea în mall.

 • Animalele de companie nu vor fi lăsate nesupravegheate în autovehiculele parcate.

 • Accesul cu materiale inflamabile, explozivi sau alte substanțe priciloase este interzis.

 • Efectuarea de reparaţii auto, de orice activităţi de mentenanţă auto (ex. schimburi de ulei sau antigel) sau alimentarea cu combustibil este de asemenea

 • Pe timpul stationarii in interiorul parcarii motorul autovehiculelor va fi oprit.

 • Comportamentul civilizat, respectuos este așteptat de la toți utilizatorii parcării.

 • Conducătorii autoturismelor vor folosi claxoanele în conformitate cu legislația rutieră în vigoare.

 • Utilizarea parcarii pentru activități periculoase, ilegale sau imorale, este interzisă.

 • Aveți responsabilitatea asigurarării bunurilor lasate in interiorul autoturismelor prin incuierea portierelor, a geamurilor si a portbagajului. Paza bunurilor nu este asigurata de personalul departamentului de parcare, camerele de surpraveghere sunt destinate exclusiv supravegherii traficului parcarii iar inregistrarile video se vor pune la dispozitie doar autoritatilor.

 • Administratia Family Market nu isi asuma in nici un fel răspunderea civilă sau penală pentru eventualele daune, furturi, incendii, inundații precum și pentru orice fel de daune cauzate de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcarea exterioară. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât și al altor autovehicule sau instalații, de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării, vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii administrației Family Market.

 • In cazul incalcarii prezentului regulament Administratia parcarii poate dispune in toate cazurile, măsura blocării roţilor autovehiculelor/vehiculelor parcate sau staţionate neregulamentar. Pentru deblocarea roţii autovehiculului, se va achita tariful de deblocare perceput, in valoare de 100 RON

 • Administraţia Family Market îşi asumă raspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a

 

2. REGULAMENT PARCARE EXTERIOARA

 

2.1 REGULI SI INTERDICTII COMUNE SPATIILOR DIN PARCARE:

 

 • Viteza maxima de circulatie este de ;

 • Pentru siguranta dumneavoastra recomandam circulatia cu in incinta parcarii;

 • In cazul prezentului regulament, Administratia parcarii poate dispune, in toate cazurile, parcate sau stationate neregulamentar. Pentru deblocarea rotii autovehiculului, se va achita tariful de deblocare perceput, in valoare de 100 Ron.  Pentru deblocarea autoturismelor care parcheaza pe locurile pentru persoane cu handicap, si care nu au afisat la loc vizibil permisul care sa ateste libera trecere,  se va achita tariful de deblocare perceput, in valoare de 200 Ron. Administratia Family Market  NU isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii autovehiculului.

 

 • in parcare sunt interzise:

 • Utilizarea abuzivă a locurilor rezervate autovehiculelor persoanelor cu mobilitate redusă;

 • A se lăsa în autovehicule animale nesupravegheate, substanţe inflamabile sau obiecte periculoase;

 • Efectuarea de reparaţii auto, de orice activităţi de mentenanţă auto (ex. schimburi de ulei sau antigel) sau alimentarea cu combustibil;

 • Fumatul.

 

3. REGULAMENT PARCARE BICICLETE

 

 • Parcarea pentru biciclete este ;

 • Posesorii bicicletelor care staționează în spațiul special amenajat au responsabilitatea de a-și parca bunul individual în suporturile amplasate, fără a depăși capacitatea de funcționare a parcării si durata maxima admisa;

 • Utilizatorii spațiului de parcare pentru biciclete au responsabilitatea de a se supune tuturor termenilor și condițiilor regăsite pe indicatoarele, marcajele rutiere și alte materiale de semnalizare din parcarea Family Market.

bottom of page